Студенти по „Право“ от Пловдивския университет написаха учебно ръководство

практически речник

Каква е разликата между това да напишеш художествена литература и това да напишеш учебник, ръководство, помагало? Със сигурност двете дейности, макар и косвено докосващи се, се различават по същина и процес, през когото се преминава. Докато често произведенията от художествената литература се основават на въображение, то учебните материали се осланят на факти, проучвания и внимателно изпипани детайли.

Оказа се обаче, че не е нужно все още да си завършил или да работим в МОН, за да създадеш учебно ръководство. Пример за подобно постижение са студентите от Клуба по Международно хуманитарно право към Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Лъчезар Енчев, Франческо Ночев, Анна Иванова, Надежда Нанева и Тодор Рогошев. Те написаха учебно ръководство по Международно хуманитарно право, заедно с допълнителен практически речник с терминология от областта му.

Идеята и изпълнението на учебните помагала са част от студентския проект към Фонд „Научни изследвания“ на университета, чийто ръководител е доц. д-р Христо Паунов.

„Има голяма разлика между писането на книга и учебно пособие. Терминологията, която трябва да се представи в точност, е специфична. Сложен е преводът на български език на определени термини, както и обратно – от български на английски език. Речникът е именно за това – да обяснява някои основни термини на родния ни език.

Целта на ръководството е по достъпен начин да се представи информацията. Може да служи като помощен материал при следването на студентите“, коментира доц. д-р Паунов.

Изданията бяха представени на онлайн среща заради епидемичната обстановка. На събитието присъстваха преподаватели от Пловдивския университет, Нов български университет, Софийския университет, Националния военен университет, представители на БЧК, на младежкия Български червен кръст и международни експерти.
„Книгата е част от студентски проект и няма да влезе в учебната програма. Библиотеките на всеки един юридически факултет в страната ще получат екземпляр от нея и речника, както и всички структури на БЧК. Не на последно място ще бъдат споделени и с адвокатските колегии“, допълва Христо Паунов.

Самата книга е написана под формата на въпроси и отговори, а за реализацията ѝ са проведени предварителни специализирани изследвания в три направления – „Военно дело“, „Право“ и „Медицина“. В тях са се включили не само студентите, работещи по проекта, но и техни колеги от останалите две специалности. Проведен е и Национален дискусионен форум „Международното хуманитарно право и младите хора в 21-ви век“.

Ръководството ще излезе както на хартиен носител, така и в електронен вариант.

Автор Паулина Гегова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.